Novosti

Izmjena stopa poreza na dodanu vrijednost (PDV) od 01.04.2022.

  • Ma-Ro
  • 30.03.2022.
  • Foto:Peggy Marco on Pixabay

Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost proširuje se primjena snižene stope PDV-a od 5 % i 13 % na određena dobra i usluge.

U prometu dobara i usluga se i nadalje primjenjuju se tri stope PDV-a: 5 %,13 % i 25 %, donesene su promjene u oporezivanju unutar poreznih stopa.

Od 1. travnja 2022. godine mijenjaju se stope PDV-a kako slijedi:

- proširuje se primjena snižene stope PDV-a od 5% na: dječju hranu, jestiva ulja i masti, maslac i margarin, isporuku živih životinja, isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, isporuku žive ribe te svježe ili rashlađene ribe, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka, isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova, isporuku svježih jaja peradi (u ljusci), sadnice i sjemenje, gnojiva i pesticide, hranu za životinje te ulaznice za koncerte, sportska i kulturna događanja.

- proširuje se primjena snižene stope PDV-a od 13% na: prirodni plin i grijanje iz toplinskih stanica, ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku te menstrualne potrepštine.

Na isporuku prirodnog plina obavljenu u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. obračunavati će se i plaćati PDV po sniženoj stopi od 5% .

Stopom PDV-a od 25 % oporezuju se sva dobra i usluge koje nisu navedene u prethodne dvije skupine.

Danom stupanja na snagu odredbi o promjeni stope PDV-a porezni obveznici dužni su popisati zalihe dobara za koja se mijenja stopa PDV-a. Porezni obveznici koji zalihe dobara iskazuju po prodajnim cijenama s uračunanim porezom, pri smanjenju, povećanju ili ukidanju PDV-a, obvezni su na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida PDV, obaviti popis dobara na zalihama i utvrditi cijene s uračunanim PDV-om po novim stopama PDV-a.

Ako se radi o smanjenju maloprodajne cijene (stopa 25 % na 13 % ili 5 % i 13 % na 5%) potrebno je izraditi nove kalkulacije, provesti storno zaduženja robe i uračunanog PDV-a po stopi do 25 % te provesti zaduženje robe i PDV-a po stopi od 13 %, odnosno za stopu od 13 % treba provesti zaduženje na 5 % (marža ostaje ista).

Obveza popisa dobara na dan početka primjene propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida porez odnosi se i na fizičke osobe – obrtnike. Ako su povećali maloprodajne cijene za povećanu stopu PDV-a moraju ispraviti evidencija o stanju robe, odnosno Knjigu popisa. Ako su cijene ostale trebaju jedino ispraviti kalkulacije o zaduženju robe.

Za robu u komisiji obveza popisa odnosi se samo na komisionara – primatelja robe u komisiju zato što komisionar vodi robu primljenu u komisiju po prodajnim cijenama, a komitent (najčešće) kao robu na veliko.

Trgovci na veliko ili proizvođači nemaju obvezu provesti popis dobara – sirovina, materijal, hrane, namirnica i dr. zbog promjene stope PDV-a jer ne vode zalihe po prodajnoj cijeni s uključenim PDV-om. Obveza popisa NE odnosi se također i na ugostitelje.

Za predujmove koji su primljeni prije promjene stope PDV-a treba izdati račun za predujam po tada važećoj stopi – 25 % ili 13 %. Kada isporuka bude obavljena (u nekom drugom razdoblju oporezivanja), treba izdati račun za isporuku i obračunati tada važeću stopu PDV-a od 5 % ili 13 %  sukladno  Zakona o PDV-u u kojemu je navedeno da se PDV obračunava po stopi koja je na snazi u trenutku nastanka oporeziva događaja te se nastanak porezne obveze povezuje s isporukom dobra ili usluge neovisno o primljenom predujmu.

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost objavljene su u „Narodnim novinama“ broj 39/22.