Novosti

Minimalna plaća za direktore u 2023. godini

  • Ma-Ro
  • 09.01.2023.
  • Foto: Alexa from Pixabay

Od 1. siječnja 2023. minimalna bruto plaća zaposlenog člana uprave, izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge ne može biti niža od 888,67 eura ili 6.695,65 kn mjesečno u bruto iznosu umjesto dosadašnjih 6.199,05 kn. Povećanje minimalne bruto plaće u odnosu na 2022. godinu je za 65,91 euro ili 496,60 kn odnosno oko 8%. Direktor si nije obavezan isplaćivati neto plaću, ali je obavezan plaćati doprinose i poreze.

U slučaju da zaposleni član uprave, izvršni direktor trgovačkog društva, likvidator ili upravitelj zadruge ne plaća doprinose na punu osnovicu porezna uprava će na godišnjoj razini poslati članu uprave rješenje za plaćanje razlike doprinosa i to kao fizičkoj osobi. Utvrđena razlika po rješenju PU je privatni trošak člana uprave i ne može biti trošak trgovačkog društva.

Nova minimalna plaća direktora obračunava se za mjesec siječanj, a uobičajeno se isplaćuje u veljači 2023.

Propisana se osnovica svake godine mijenja, a računa se kao umnožak prosječne plaće u RH i koeficijenta od 0,65 na razini godine.  Prosječna bruto plaća za razdoblje siječanj – kolovoz 2022. godine iznosi 10.301,00 kn.  Pod prosječnom plaćom razumijeva se prosječni iznos mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz tekuće godine, koju objavljuje Državni zavod za statistiku,  a prema istoj se utvrđuju osnovice za godinu koja slijedi iza godine na koju se prosječna plaća odnosi.

Članovi uprave koji su osigurani po nekoj drugoj osnovi plaćaju „iz svog džepa“ (nije trošak trgovačkog društva) razliku između osnovice na koju su prijavljeni i osnovice za članove uprave. Znači, ako ste član uprave u svom trgovačkom društvu, ali ste zaposleni u nekom drugom društvu na nižu osnovicu od one za članove uprave, Porezna uprava utvrdit će Vam razliku za plaćanje na temelju godišnjeg obračuna.

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu („Narodne novine“ broj 1/23)

Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2022 („Narodne novine“ broj 125/22)