Novosti

Mjera „Prvi posjet“ novoosnovanom poreznom obvezniku od strane Porezne uprave

 • Ma-Ro
 • 24.03.2021.
 • Foto:Nugroho Dwi Hartawan from Pixabay

Porezni obveznici koji počinju obavljati samostalnu djelatnost, davati u najam ili zakup pokretnine, stvari i nekretnine i porezni obveznici koji počinju ostvarivati dohodak iz inozemstva imaju obvezu Poreznoj upravi prijaviti početak obavljanja djelatnosti, iznajmljivanja ili ostvarivanja dohotka u roku od 8 dana putem obrasca RPO.

Inspektori Porezne uprave od početka ove godine vrše provjeru novoosnovanih poreznih obveznika nakon što se oni upišu u Registar poreznih obveznika. Uz provjeru novoosnovanih poreznih obveznika inspektori obavljaju i periodične provjere promjene podataka bitnih za ažuriranje poreznih registara.

Inspektori su dužni obavijestiti poreznog obveznika o svom dolasku 15 dana prije obavljanja očevida telefonom ili elektroničkom poštom,  pri čemu su dužni naglasiti da se ne radi o poreznom nadzoru već o provjeri činjenica bitnih za oporezivanje.

Prije dolaska inspektori šalju upitnik s pitanjima vezanim za poslovni prostor, zaposlenike i poslovanju kojeg porezni obveznik treba popuniti.

Upitnik

Pitanja o poslovnom prostoru i zaposlenicima:

1.Obavlja li porezni obveznik djelatnost u vlastitom ili unajmljenom prostoru?

  (priložiti vlasnički list/ugovor o najmu/kupoprodajni ugovor)

2. Detaljan opis poslovnog prostora (veličina prostora, opremljenost, npr. broj  stolova u ugostiteljskom objektu, veličina terase i drugi bitni podaci koji se tiču poslovnog prostora, rješenje ureda za gospodarstvo)

3. Da li je u tom poslovnom prostoru već netko prije poslovao i tko?

4. Ima li skladište? (vlastito ili unajmljeno-ugovor)

5. Dugotrajna imovina /Osnovna sredstva/ pozajmice vlasnika (vlastita ili unajmljena-ugovor)

6. Odgovorne osobe i zaposlenici? (imena odgovornih osoba, broj zaposlenika)

(ime i prezime, e-mail, broj mobitela, telefona) odgovorne osobe i knjigovodstva)

Pitanja o poslovanju i transakcijama:

1. Koja je glavna djelatnost poreznog obveznika?

Detaljan opis budućeg poslovanja; kojom vrstom robe će poslovati, odnosno koje usluge će pružati; kada očekuje prve promete; gdje će se obavljati poslovanje; kako će se oglašavati na tržištu.

 2. Hoće li porezni obveznik poslovati s EU/trećim zemljama? (isporuke/stjecanja; uvoz/izvoz)

Ako da, s kojim poslovnim partnerima (PDV ID broj, porezni broj; kako je uspostavljen kontakt s njima; na koji način će se odvijati poslovanje)

3. Ima li porezni obveznik otvoren račun u drugoj državi (ako ima u kojoj državi i koji je broj računa) / plaćanje preko pay pal ili Revolut računa ?

4. Ima li porezni obveznik već ugovorene poslove s kupcima/dobavljačima u tuzemstvu ili inozemstvu?

Ako da, koji su to poslovi i poslovni partneri? Postoje li pisani ugovori o suradnji s kupcima/dobavljačima? Da li je porezni obveznik bio u poslovnom prostoru kupca/dobavljača?

(Napomena: kod nabave dobara od nestajućeg trgovca obično nema stvarnih kontakata s direktorom, koji je ionako samo formalno direktor).

5. Da li su dogovoreni poslovi ugovoreni direktno s kupcem/dobavljačem ili preko posrednika?

6. Na koji način porezni obveznik obično kontaktira s kupcima/dobavljačima? (telefon, e-pošta,Skype…)

7. Neaktivna i povezana društva  i potvrda poreznog obveznika o udjelima u navedenim društvima

 

Inspektori Porezne uprave između ostalog provjeravaju sljedeće činjenice:

 • na kojoj adresi posluje porezni obveznik
 • ima li zaposlenih
 • oglašava li se na tržištu
 • je li obveznik u sustavu PDVa
 • ima li obveznik PDV ID broj
 • je li porezni obveznik poslovao ili trenutno posluje kao osnivač ili odgovorna osoba u nekom drugom društvu ili je vlasnik obrta, te ako da dodatno provjerava je li u poslovanju bilo:
  • stečaja i/ili likvidacije
  • otpisa dugova
  • suspendiranja ili odbijanja PDV ID broja
  • poreznog nadzora (jesu li utvrđene nepravilnosti)
  • povezanih društava

Porezni inspektor provjerava podatke upisane u RPO i prikuplja druge podatke bitne za oporezivanje te sastavlja zapisnik u kojem navodi:

 • koga je zatekao na adresi
 • upisuje kontakt osobu – ime i prezime, email, broj mobitela, telefona odgovorne osobe i knjigovodstva ako isti nisu dostavljeni kod upisa u RPO
 • opisuje poslovni prostor
 • ima li skladište
 • ima li vlastita ili unajmljena osnovna sredstva
 • broj zaposlenika
 • hoće li obveznik poslovati s EU/trećim zemljama
 • ima li obveznik već ugovorene poslove s kupcima/dobavljačima u tuzemstvu
 • jesu li dogovoreni poslovi ugovoreni direktno ili preko posrednika
 • na koji način obveznik obično kontaktira s kupcima/dobavljačima

Zapisnik potpisuje inspektor i porezni obveznik/opunomoćenik pri čemu porezni obveznik može iznijeti primjedbu ili odbiti potpisati zapisnik što se obvezno unosi u sam zapisnik.

Izvor: IJF, Porezni vjesnik 1/2021