Novosti

Nove osnovice i iznosi doprinosa za paušalne obrtnike u 2022. godini

  • Ma-Ro
  • 30.12.2021.
  • Foto:Alexander Stein from Pixabay

Utvrđena je nova osnovica za obračun doprinosa za paušalne obrtnike u iznosu od 3.814,80 kn. Mjesečni doprinosi za obrtnika paušalistu za 2022. godinu će iznositi 1.392,40 kn odnosno 51,98 kn više nego u 2021. godini.

Tablica 1: Mjesečni doprinosi za obrtnika paušalistu za 2022. godinu

Vrsta doprinosa

Propisana stopa u %

Iznos u kn

Poziv na broj

Uplatni račun

Doprinos za MIO I. stup

15%

572,22

HR68 8214-OIB

HR1210010051863000160

Doprinos za MIO II. stup

5%

190,74

HR68 2046-OIB

HR7610010051700036001

Doprinos za ZO

16,5%

629,44

HR68 8478-OIB

HR6510010051550100001

Ukupno

1.392,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivrednicima koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva, a porez na dohodak plaćaju paušalno, mjesečna osnovica za obračun doprinosa za 2022. godinu utvrđena je  u svoti od 3.814,80 kn zbog čega ukupna mjesečna obveza doprinosa iznosi 1.392,40 kn. Rok uplate doprinosa je do 15. u mjesecu za prethodni mjesec prema rješenju koje je izdala nadležna ispostava PU na temelju utvrđenog statusa u osiguranju.

Poreznim obveznicima koji su osigurani po osnovi radnog odnosa ili po nekoj drugoj osnovi, pri čemu se dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje u paušalnoj svoti, obračun doprinosa se obračunava po smanjenim stopama, ali na godišnju osnovicu koja je jednaka godišnjem paušalnom dohotku. Doprinosi za paušalne obrtnike koji rade kod drugog poslodavca ostaju isti kao i za 2022. godinu.

Tablica 2: Doprinosi za paušalnu djelatnost uz radni odnos

Ostvareni ukupni primici

Godišnja porezna osnovica

Obvezni doprinosi

Ukupna godišnja obveza doprinosa

MIO I. stup 7,5%

MIO II. Stup 2,5%

ZO 7,5%

Od 0,00 do 85.000,00

12.750,00

956,25

318,75

956,25

2.231,25

Od 85.000,01 do 115.000,00

17.250,00

1.293,75

431,25

1.293,75

3.018,75

Od 115.000.01 do 149.500,00

22.425,00

1.681,88

560,63

1.681,88

3.924,38

Od 149.500,01 do 230.000,00

34.500,00

2.587,50

862,50

2.587,50

6.037,50

Od 230.000,01 do 300.000,00

45.000,00

3.375,00

1.125,00

3.375,00

7.875,00

Godišnju obvezu plaćanja doprinosa utvrđuje PU rješenjem, ali tek po isteku godine u kojoj su obrtnici obavljali djelatnost koja se paušalno oporezuje.

Za promjenu načina oporezivanja u 2022. godini obrtnici podnose zahtjev PU-u na Obrascu RPO do kraja 2021. godine, a najkasnije do 15. siječnja 2022. godine,  a novi porezni obveznici u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti.

Za 2021. godinu paušalisti koji su korisnici ePorezne Obrazac PO-SD podnose elektroničkim putem.

Fizičkoj se osobi ne može utvrđivati dohodak u paušalnoj svoti ako ostvaruje primitke od djelatnosti slobodnog zanimanja.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

​​Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu  ("Narodne novine" broj 127/2021)