Novosti

Nove osnovice i iznosi doprinosa za paušalne obrtnike u 2024. godini

  • Ma-Ro
  • 09.01.2024.
  • Foto:Omid Armin on Unsplash

Utvrđena je nova osnovica za obračun doprinosa za paušalne obrtnike u iznosu od 624 eura. Mjesečni doprinosi za obrtnika paušalistu za 2024. godinu će iznositi 227,76 eura odnosno 28,15 eura više nego u 2023. godini.

Tablica 1: Mjesečni doprinosi za obrtnika paušalistu za 2023. godinu

Vrsta doprinosa

Propisana stopa u %

Iznos u €

Poziv na broj

Uplatni račun

Doprinos za MIO I. stup

15%

93,60

HR68 8214-OIB

HR1210010051863000160

Doprinos za MIO II. stup

5%

31,20

HR68 2046-OIB

HR7610010051700036001

Doprinos za ZO

16,5%

102,96

HR68 8478-OIB

HR6510010051550100001

Ukupno

227,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poreznim obveznicima koji su osigurani po osnovi radnog odnosa ili po nekoj drugoj osnovi, pri čemu se dohodak od samostalne djelatnosti utvrđuje u paušalnoj svoti, obračun doprinosa se obračunava po smanjenim stopama, ali na godišnju osnovicu koja je jednaka godišnjem paušalnom dohotku. Doprinosi za paušalne obrtnike koji rade kod drugog poslodavca prikazani su u tablici.

Tablica 2: Doprinosi za paušalnu djelatnost uz radni odnos

Ostvareni ukupni primici

Godišnja porezna osnovica

Obvezni doprinosi

Ukupna godišnja obveza doprinosa

MIO I. stup 7,5%

MIO II. Stup 2,5%

ZO 7,5%

Do 11.300,00
eura
1.695,00 127.13 42,38 127,13     296,64
11.300,00 –
15.300,00 eura
2.295,00  172.13 57,38   172,13  401,64
15.300,00 -
19.900,00 eura
2.985,00   223,88  74,63  223,88  522,39
19.900,00-
30.600,00 eura
4.590,00 344.25  114,75   344,25  803,25
30.600,00 -
40.000,00 eura
6.000,00  450,00  150,00  450,00  1.050,00

Godišnju obvezu plaćanja doprinosa utvrđuje PU rješenjem, ali tek po isteku godine u kojoj su obrtnici obavljali djelatnost koja se paušalno oporezuje.

Za promjenu načina oporezivanja u 2024. godini obrtnici podnose zahtjev PU-u na Obrascu RPO do kraja 2023. godine, a najkasnije do 15. siječnja 2024. godine,  a novi porezni obveznici u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti.

Za 2023. godinu paušalisti koji su korisnici ePorezne Obrazac PO-SD podnose elektroničkim putem.

Fizičkoj se osobi ne može utvrđivati dohodak u paušalnoj svoti ako ostvaruje primitke od djelatnosti slobodnog zanimanja.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

​​Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu  ("Narodne novine" broj 150/2023)