Novosti

Oslobođenje plaćanja HGK članarine za male poduzetnike

  • Ma-Ro
  • 20.01.2022.

Donošenjem novog Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori („Narodne novine broj 144/21) koji je stupio na snagu 01.01.2022. godine veliki dio poduzetnika više nije u obvezi plaćati članarinu HGK.

Članstvo u Komori je obvezno za sve pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem u Republici Hrvatskoj odnosno pravne osobe postaju članovi komore upisom u sudski registar. Zakonom su definirane tri skupine temeljem koje je određen iznos članarine.

Novim Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori plaćanje članarine HGK obvezno samo za poduzetnike iz II. i III. Skupine.

Za poduzetnike iz I skupine ne postoji obveza predaje zahtjeva za oslobođenjem.

I U prvu skupinu spadaju članovi HGK koji ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:
− ukupna aktiva: 7.500.000,00 kuna
− ukupni prihodi: 15.000.000,00 kuna i
− broj zaposlenih: 50.

II U drugu skupinu spadaju članovi HGK koji prelaze dva od tri kriterija vezano za prvu skupinu ali ne prelaze dva od sljedeća tri kriterija:
− ukupna aktiva: 30.000.000,00 kuna
− ukupni prihodi: 60.000.000,00 kuna i
− broj zaposlenih: 250.
Svi poduzetnici koji spadaju u ovu skupinu obvezni su plaćati mjesečnu članarinu u iznosu od 1.083,00 kn.

II Treća skupina obuhvaća članove Komore koji prelaze dva od sljedeća tri kriterija:
− ukupna aktiva: 30.000.000,00 kuna
− ukupni prihodi: 60.000.000,00 kuna i
− broj zaposlenih: 250.
Poduzetnici ove skupine imaju obvezu plaćanja mjesečne članarine u iznosu od 3.973,00 kn.

Zakonom je predviđeno poduzetnici koji žele koristiti sve posebne usluge i proizvode HGK-a, mogu dobrovoljno plaćati članarinu o čemu trebaju obavijestiti HGK.

Dobrovoljna članarina iznosi 150,00 kn za poduzetnike koji imaju prihode manje od 7,5 mil. Kn ili 300,00 kn ako su prihodi veći od 7,5 mil. Kn.

Posebne usluge i proizvodi koje nudi HGK su: organiziranje nastupa hrvatskih gospodarstvenika na sajmovima u zemlji i inozemstvu, usluge savjetovanja i informiranja o općim i posebnim pitanjima iz pravnog i ekonomskog područja, usluga edukacije i stručnog usavršavanje, usluge cjeloživotnog obrazovanja, usluga savjetovanja i informiranja o vanjskotrgovinskim pitanjima u zemlji i inozemstvu, izrada analize gospodarstva i poduzetništva, izdavanje mišljenja o bonitetu, subvencioniranje projekta istraživanja, inovacija, savjetovanja i suradnje, izdavanje stručnih i promotivnih publikacija i kataloga, predstavlja, informira i promovira proizvode i usluge na domaćem tržištu, tržištu europskoga gospodarskog prostora i tržištima trećih zemalja, podrška u internacionalizaciji te uključivanju u globalne lance vrijednosti i lance nabave, podrška u promicanju vanjskotrgovinskih i gospodarskih odnosa na unutarnjem tržištu i s trećim zemljama, podrška u dostizanju propisanih normi i standarda kvalitete njihova poslovanja, organiziranje gospodarske delegacije.

Tvrtke koje se nalaze u stečajnom postupku mogu biti oslobođene od obveze plaćanja Članarine ako dostave Odluke o obustavi poslovanja stečajnog dužnika i pisani zahtjeva za oslobađanjem od plaćanje članarine, koji je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje (stečajni upravitelj).

Oslobođenje od članarine i dalje mogu ostvariti i tvrtke u likvidaciji uz uvjet dostave Rješenja o upisu Odluke o likvidaciji u sudski registar nadležnoga trgovačkog suda koje je potpisala osoba ovlaštena za zastupanje (likvidator).

Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori („Narodne novine broj 144/21)