Novosti

Povećanje neoporezivih primitaka

  • Ma-Ro
  • 01.10.2022.
  • Foto:Kalhh from Pixabay

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 112/22) koji je stupio na snagu 01. listopada 2022. godine omogućena je isplata povećanih neoporezivih primitaka zaposlenicima.

Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak povećani su sljedeći neoporezivi primici: prigodne nagrade (božićnice), nagrade za radne rezultate, trošak prehrane, dar za dijete, dar u naravi, otpremnine prilikom odlaska u mirovinu i naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Povećani neoporezivi primici mogu se isplaćivati od 1. listopada 2022. godine.

 U Pravilniku su objavljeni novi iznosi neoporezivih primitaka:

Neoporezivi primici

Stari iznosi

Novi iznosi

Razlika

Povećanje u %

Prigodne nagrade (božićnica, regres i sl.)

3.000,00

5.000,00 kn

2.000,00 kn

66,67%

Otpremnine pri odlasku u mirovinu

8.000,00

10.000,00 kn

2.000,00 kn

25,00%

Dar djetetu do 15 godina (koje je do 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina)

600,00 kn

1.000,00 kn

400,00 kn

66,67%

Naknade za korištenje osobnog automobila u službene svrhe

 2,00 kn

 3,00 kn 

1,00 kn

50,00%

Novčane nagrade za rezultate u radu i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak na mjesečnu plaću i dr.)

5.000,00 kn

7.500,00 kn

2.500,00 kn

50,00%

Jednokratne novčane naknade za pokriće troškova prehrane radnika

5.000,00 kn

6.000,00 kn

1.000,00 kn

20,00%

Dar u naravi

600,00 kn

1.000,00 kn

400,00 kn

66,67%

 

 13.600,00 kn

 19.500,00 kn

 5.900,00 kn

43,38%

Umjesto dosadašnjih  13.600,00 kn zaposleniku se može na godišnjoj razini isplatiti 19.500,00 kn što je povećanje za 5.900,00 kn odnosno 43,38%.

Poslodavci mogu do kraja 2022. isplatiti razliku neoporezivih primitaka do nove neoporezive svote.

Navedena mogućnost isplate razlike do novo - propisanog iznosa neoporezivog primitka ne odnosi se na neoporezivi iznos naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Neoporeziva naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za relacije prijeđene do 30. rujna 2022. godine iznosi do 2,00 kn po km.

Od 1. siječnja 2023. godine neoporezivi iznosi prehrane radnika više neće biti određeni na godišnjoj nego na mjesečnoj razini i iznosit će 500,00 kn mjesečno u novcu (6.000,00 kn godišnje) odnosno 1.000,00 kn mjesečno ako se prehrana omogućava na temelju vjerodostojnih isprava (12.000,00 kn godišnje).

Pri tome će se moći odjednom neoporezivo isplatiti odnosno omogućiti primitak za više propuštenih mjeseci istog poreznog razdoblja, tj. moći se isplatiti za mjesece unatrag, ali više ne unaprijed.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 112/22)

Ministarstvo financija, Porezna uprava