Novosti

Prijava poreza na dobit za 2023. godinu

  • Ma-Ro
  • 04.04.2024.
  • Foto: Nick Morrison on Unsplash

Rok za prijavu poreza na dobit za porezno razdoblje započeto 1. siječnja 2023. godine ili tijekom kalendarske godine 2023. godine je 30. travnja 2024. godine. Ovaj rok se odnosi i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu s posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za njih obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje prijave poreza na dobit. Prijava poreza na dobit za 2023. godinu sastavlja i podnosi u eurima. 

Prijava poreza na dobit za porezno razdoblje koje je započelo u 2023., a završava u 2024. sastavlja se u eurima i podnosi u roku od 4 mjeseca od isteka poreznog razdoblja.

Ispravak porezne prijave/obrasca podnosi se u valuti u kojoj je dostavljen izvorno.

Porez na dobit za 2023. plaća se po stopi od 10% do 995.421,06 eura​ ostvarenih prihoda, te po stopi od 18% ako su u 2023. ostvareni prihodi veći od 995.421,06 eura​.

U nekim slučajevima primjenjuju se redoviti (kraći rokovi) za podnošenje Obrasca PD i to:

  • za razdoblje koje prethodi spajanju, pripajanju ili podjeli društva (za poreznog obveznika koji se briše iz registra)  rok je 30 dana nakon isteka poreznog razdoblja
  •  za razdoblje koje prethodi otvaranju stečajnog i likvidacijskog postupka rok je 30 dana nakon isteka toga poreznog razdoblja
  •  kod okončanja poslovanja (prestanak poslovanja po skraćenom postupku bez likvidacije, okončanje likvidacijskog postupka, okončanje stečaja, zatvaranje obrta obveznika poreza na dobitak) rok je 8 dana nakon isteka poreznog razdoblja za poduzetnika čiji je porezni broj (OIB) „brisan“ iz registra poreznih obveznika

Obveze javnih davanja i prava koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit i navedenih obrazaca i izvješća, dospijevaju 30. travnja 2024. godine. Te odredbe ne primjenjuju se na porezne obveznike kojima u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom odnosno kojima obveza podnošenja prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

Poduzetnici nemaju obvezu predaje prijave poreza na dobit ukoliko nakon registracije:

  • nisu počeli s obavljanjem poduzetničke djelatnosti,
  • nemaju evidentiranog prometa po žiro-računu,
  • nemaju evidentiranih poslovnih promjena u poslovnim knjigama (osim prometa pri uplati ili unosu temeljnog kapitala),

U tom slučaju poduzetnici su dužni u nadležnu ispostavu Porezne uprave prema svom sjedištu dostaviti izjavu da od datuma registracije nisu obavljali poduzetničku djelatnost.

Poduzetnici koji tijekom 2023. nisu obavljali djelatnost, ali su je obavljali u prethodnim obračunskim razdobljima obvezno dostavljaju prijavu poreza na dobit za 2023. sa svim propisanim prilozima.

Zakon o porezu na dobit 

Pravilnik o porezu na dobit