Novosti

Rokovi za podnošenje financijskih izvještaja za 2020. godinu

  • Ma-Ro
  • 09.06.2021.

Poduzetnici koji su obveznici primjene Zakona o računovodstvu i temeljem njega donesenih podzakonskih propisa financijske izvještaje i ostalu računovodstvenu dokumentaciju za 2020. godinu predaju u produženim rokovima koji su propisani odredbama Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima („Narodne novine“ broj 43/20).

Rokovi za dostavu financijskih izvještaja odnosno računovodstvene dokumentacije za 2020. godinu su:

  • Izjava o neaktivnosti – do 30. lipnja 2021. godine, poduzetnik koji tijekom godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama
  • Izvještaj za potrebe statistike (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci) trebaju se dostaviti u Finu do 30.  lipnja 2021. godine. Poduzetnik koji radi javne objave do 30. lipnja 2021. godine u Finu dostavi GFI i drugu propisanu dokumentaciju, može istodobnom dostavom dodatnih podataka ispuniti obvezu javne objave i predaje podataka za statističke i druge potrebe, pod uvjetom da mu je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini i da nije obveznik revizije GFI-a.
  • Izvještaj za potrebe javne objave – do 31. kolovoza 2021. godine ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, ili u roku od 8 mjeseci od zadnjeg dana konkretne poslovne godine.
  • Konsolidirano izvješće za potrebe javne objave – u roku 10 mjeseci od posljednjeg dana poslovne godine
  • Zasebno nefinancijsko izvješće i zasebno konsolidirano nefinancijsko izvješće (ako se ne objave u okviru godišnjeg izvješća) do 31. kolovoza 2021. godine.
  • Podružnice poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici dužne su dostaviti u Finu računovodstvene dokumente za 2020. godinu do 31. kolovoza 2021. godine

Rok za dostavu GFI Fini u slučaju statusne promjene, likvidacije i stečaja ostao je nepromijenjen, pa i u posebnim okolnostima iznosi 90 dana od dana nastanka statusne promjene, pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Rok za prijavu poreza na dobit za porezno razdoblje započeto 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. godine je 30. lipnja 2021. godine. Ovaj rok se odnosi i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu s posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za njih obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje prijave poreza na dobit.

Obveze javnih davanja i prava koje se utvrđuju na temelju Prijave poreza na dobit i navedenih obrazaca i izvješća, dospijevaju 30. lipnja 2021. godine. Te odredbe ne primjenjuju se na porezne obveznike kojima u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom odnosno kojima obveza podnošenja prijave poreza na dobit ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.