Digitalno poslovanje

Naša usluga uključuje analizu postojećih sustava i kreiranje idejnih rješenja prilagođenih Vašim potrebama. U procesu kreiranja idejnih rješenja vodilja nam je stvoriti rješenje koje je ekonomično, sigurno i pouzdano.


Kvalitetnom primjenom IT tehnologija može se postići smanjenje troškova poslovanja uz povećanje efikasnosti te olakšani nadzor i upravljanje.
Tehnologije se kontinuirano mijenjaju, stoga naše klijente savjetujemo po pitanju tehničkih mogućnosti, odnosno po pitanju prednosti i nedostataka različitih tehničkih rješenja, pri čemu im pomažemo pronaći rješenje koje je optimalno za njihove potrebe. 

Cilj je dovesti sustav na optimalnu razinu te svesti troškove na minimum – prepoznati probleme, ponuditi rješenja i pomoći u rješavanju istih.

 

 

Savjetujemo vas:

  • kako sniziti troškove poslovanja kvalitetnom primjenom IT tehnologija
  • kako projektirati informatičke i komunikacijske sustave
  • kako odabrati tehnološko rješenje koje odgovara Vašim potrebama
  • kako iskoristiti informatičku tehnologiju kako biste povećali svoju konkurentnost

Rješenja u oblaku

Rješenja u oblaku nude novi način pristupa podacima i aplikacijama, koji više nisu smješteni na Vašem računalu, već u “oblaku” – što znači da programu, evidencijama i dokumentaciji možete pristupiti s većeg broja uređaja, u bilo koje vrijeme i s različitih lokacija. Jedini uvjet jest da imate internetsku vezu. Na ovaj način naši klijenti mogu bolje, brže i jednostavnije koristiti i mijenjati podatke. „Cloud“ je puno sigurniji nego podaci na lokalnom računalu.