Knjigovodstvo i računovodstvo

Obavljamo usluge vođenja poslovnih knjiga i izrade temeljnih financijskih izvještaja u skladu s važećim propisima za obrtnike, slobodna zanimanja, dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, javna trgovačka društva ... Obratite nam se ako trebate knjigovodstvo po prvi put ili želite promjenu. Pomoći ćemo vam u rješavanju tekućih poslova i zaostataka.


Knjigovodstvene usluge za poduzetnike

 • Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava:
  - dnevnika
  - glavne knjige
  - knjige ulaznih računa
  - knjige izlaznih računa
  - pomoćnih knjiga utvrđenih u skladu s propisima i potrebama poduzetnika
 • Priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
 • Prijave/odjave radnika
 • Izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće
 • Vođenje blagajne
 • Knjiženje izvoda sa žiro računa
 • Izrada i vođenje putnih naloga
 • Izrada popisa imovine i obveza, obračun amortizacije
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:
  - bilance
  - računa dobiti i gubitka, sa svim pomoćnim obrascima
  - bilješki uz financijska izvješća
 • Izrada PD obrazaca
  Prema dogovoru, vodimo dnevnu ažuriranu evidenciju dugovanja te vršimo plaćanja.

Knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja

 • Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava:
  - knjige primitaka i izdataka
  - evidencije tražbina, odnosno obveza
  - ostale potrebne evidencije u skladu s propisima i potrebama obrtnika
 • Priprema mjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
 • Prijave/odjave radnika
 • Izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima te priprema i predaja obrazaca vezanih uz plaće
 • Vođenje blagajne
 • Knjiženje izvoda sa žiro računa
 • Izrada i vođenje putnih naloga
 • Izrada popisa imovine i obveza, obračun amortizacije
 • Godišnje porezne prijave
 • Razna izvješća, evidencije i statistike, prema dogovoru
  Prema dogovoru, vodimo dnevnu ažuriranu evidenciju dugovanja te vršimo plaćanja.

Knjigovodstvo za građanstvo

Za građane nudimo izradu godišnjih prijava poreza na dohodak (povrat poreza) te uslugu pismene komunikacije s tijelima javne uprave (porezna uprava, gradska i lokalna samouprava, ministarstva...).