Poslovno, administrativno i računovodstveno savjetovanje

Važan dio naših usluga odnosi se na savjetovanja vezana uz poslovanje i upravljanje. Pružit ćemo Vam konzultacije i podršku u svim fazama poslovanja, ali i savjete vezane za pokretanje tvrtke ili obrta. Uz to, pružit ćemo Vam pomoć u organizaciji poslovanja na efikasniji i produktivniji način.


Administrativno i poslovno savjetovanje između ostalog obuhvaća:

  • pružanje podrške prilikom implementacije eventualnih promjena u poslovanju, organizacijskoj i poslovnoj strukturi, internim politikama i procedurama, općim uvjetima poslovanja i dr.,
  • pregled i otkrivanje eventualnih nedostataka kontrolnog okruženja i pružanje savjeta za njihovo otklanjanje,
  •  implementaciju naših ili tuđih savjeta za poboljšanje efikasnosti internog kontrolnog okruženja,
  • procjenu vrijednosti poslovanja, dijelova poslovanja te materijalne ili nematerijalne imovine.

Računovodstveno savjetovanje u vezi promjene zakonskih i poreznih propisa između ostalog obuhvaća:

  • pružanje podrške oko pripreme i u vrijeme provođenja poreznih kontrola
  • savjetovanje vezano za korištenje poreznih olakšica
  • savjetovanje vezano za primjenu propisa u poslovanju

Računovodstveno savjetovanje odnosi se na pružanje usluga savjetovanja vezano uz primjenu propisa, prvenstveno Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Općeg poreznog zakona te drugih propisa koji su vezani uz poreznu problematiku, što se posebice odnosi na Zakon o računovodstvu.