Novosti

Uvođenje EURA u RH, dvojno iskazivanje cijena

 • Ma-Ro
 • 01.08.2022.
 • Foto:Photo by Ibrahim Boran on Unsplash

Euro postaje od 01.01.2023. godine službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj (Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Narodne novine broj 57/22.88/22). Navedenim zakonom je uređeno dvojno iskazivanje novčanih vrijednosti koje postaje obavezno 5.rujna 2022. godine. Obveza dvojnog iskazivanja primjenjuje se isključivo u izravnom odnosu prema fizičkim osobama (potrošačima) u Republici Hrvatskoj.

Obveza dvojnog iskazivanja za poslovne subjekte traje do 31. prosinca 2023. godine.

Dvojno iskazivanje je iskazivanje cijena robe, usluga i drugih novčanih iskaza vrijednosti tako da su istodobno istaknuti u kuni i u euru uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura.

Pravila o dvojnom iskazivanju se primjenjuju:

 • kod poslovnih subjekata
 • u financijskom sektoru
 • u tijelima javne vlasti
 • na računu
 • pri isplati plaće i drugih svota te u rješenjima o ovrsi
 • kod sklapanja ugovora o djelu i u autorskim ugovorima.

Obveza dvojnog iskazivanja ne primjenjuje se na trgovačke ugovore te ponude, predujmove, račune i slično, dokumente izdane drugim poslovnim subjektima, tijelima javne vlasti tj. državnim institucijama, inozemnim pravnim i fizičkim osobama.

Kod dvojnog iskazivanja je bitno da cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti roba i usluga moraju biti jasno vidljive, lako čitljive, razumljive, iskazane tako da ne dovode potrošača u zabludu i da potrošač može točno razumjeti na koju se robu odnosno uslugu cijena odnosi.

Preračunavanje odnosno konverzija

Fiksni tečaj konverzije, tj. stopa konverzije između eura i hrvatske kune, utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 i iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

7,53450 kn  = 1

Prilikom konverzije tečaj se ne smije zaokruživati niti skraćivati. Prilikom isticanja tog tečaja potrebno iskazati puni tečaj neovisno o tome što je zadnja znamenka nula.

Cijene i druge novčane vrijednosti iz kuna u eure trebaju se preračunavati dijeljenjem svote kuna s fiksnim tečajem od 7,53450.

U slučaju konverzije iz eura u kune to se čini množenjem svote eura s fiksnim tečajem od 7,53450.

Preračunavanje cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti izvršava se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije korištenjem pet decimala te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju treće decimale:

 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan

Prilikom preračunavanja cijena važno je i nužno poštovati sva pravila kako bi se izbjegle potencijalne nepravilnosti te dovođenje potrošača u financijski nepovoljan položaj.

Poslovni subjekt obvezan je u razdoblju obveznoga dvojnog iskazivanja dvojno iskazati cijenu robe i usluge na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u euru i kuni uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje to:

 • u poslovnoj prostoriji na prodajnom mjestu ili na robi odnosno na cjeniku ako je riječ o usluzi
 • na mrežnoj stranici
 • u ponudi ili ugovoru na trajnom mediju
 • u obavijesti koja se potrošaču daje prije ili tijekom sklapanja ugovora izvan poslovne prostorije i ugovora na daljinu
 • tijekom oglašavanja u bilo kojem obliku kojim se nudi prodaja robe ili usluge osim u slučaju oglašavanja putem radijskog programa i glasovne poruke u ostalim oblicima oglašavanja
 • u opomeni i drugoj obavijesti o nepodmirenom dugu koja se dostavlja potrošaču, ukupna svota duga
 • putem drugih oblika iskazivanja cijena

Zakonom su predviđene neke iznimke od obveze dvojnog iskazivanja, a to su:

1) poslovni subjekti koji prodaju robu i usluge na specifičan način i na specifičnim lokacijama

2) određeni oblici iskazivanja cijena kod kojih bi dvojno iskazivanje putem navedenih oblika uzrokovalo nerazmjerne troškove poslovnim subjektima

3) situacije gdje je cijena u kunama već istaknuta na samoj robi te bi ponovno tiskanje i puštanje u promet takvih artikala s dvojno iskazanim cijenama predstavljalo nepotreban i prekomjeran trošak.

Za navedene iznimke vrijedi pravilo da do 31. prosinca 2022. godine cijene moraju biti iskazane u kunama, a od 1. siječnja 2023. u eurima.

Navedene iznimke ne odnose na obvezu poslovnog subjekta da dvojno iskazuje ukupnu svotu na računima izdanima prema potrošačima.

Primjer: Dvojno iskazivanje na robi

Okvir za sliku

Cijena

54,00 kn

7,17

 

U razdoblju od 5. rujna do 31. prosinca 2022. godine na računima je potrebno pojedinačne svote (cijene artikala ili usluga) iskazati u kunama, a ukupnu svotu računa u kunama i eurima, uz navođenje fiksnog tečaja konverzije. Potrošači plaćaju robu i usluge u kunama koja je službena valuta plaćanja. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine pojedinačne svote na računima koji se ispostavljaju potrošačima potrebno je iskazati u eurima, a ukupnu svotu na računu u eurima i kunama uz navođenje fiksnog tečaja konverzije.

Prilikom dostave isprave o isplati plaće (platne liste) i drugih svota koje se isplaćuju radniku, a koja se isplaćuje nakon 5. rujna 2022. godine, poslodavac ima obvezu dvojnog iskazivanja.

Razdoblje dvojnog optjecaja započinje datumom uvođenja eura u 00:00 sati i traje zaključno s četrnaestim danom u 24:00 sata.

Zamjena gotovog novca kuna u euro bez naknade bit će moguća tijekom 12 mjeseci u bankama, poslovnicama FINA-e i Hrvatskoj pošti.

Računi koji će se ispostavljati potrošačima u razdoblju od 1. siječnja do 14. siječnja 2023. godine moći će se naplaćivati u kunama i eurima u gotovu novcu, ali je obveza poslovnog subjekta da ostatak novca vrati u eurima, osim kada zbog objektivnih razloga to nije moguće – tada je dopušteno vratiti ostatak u kunama ili u kunama i eurima.

Promjene cijena

Poslovni subjekti mogu tijekom razdoblja obveze dvojnog iskazivanja mijenjati cijene robe ili usluga ali razlog promjene cijena ne može biti uvođenje eura.

U slučaju opravdane promjene cijene u kuni u periodu od 05.09.2022. do 31.12.2022. cijena u kuni se mijenja te se nova utvrđena cijena preračunava u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Ako dođe do opravdane promjene cijene u euru nakon 01.01.2023. cijena u euru se mijenja te se nova utvrđena cijena preračunava u kune uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Narodne novine broj 57/22.88/22

Uredba Vijeća (EU) 2022/1208